Budapest és Pest megye (igény esetén vidék)
Ebben a cikkben:

Cash flow kimutatás és jelentése

2022. január 25.
5965

A cash flow kimutatás készítése ma már minden vállalkozás életében létfontosságú eljárás, hiszen ez egy átlátható képet ad a vállalat működése, befektetései és pénzügyi tevékenysége által generált pénzáramlásokról.

A cash flow jelentése


A pénzügyi tervezés szerves része, röviden a vállalkozás pénzügyi helyzetében bekövetkezett változásokat mutatja be. A cash flow készítés egy forgalmi szemléletű elemzés, amelyben az adott időszak alatt realizált bevételeket állítjuk szembe a pénzkiadásokkal. Magában foglal minden olyan folyamatot, amelyek befolyással voltak a pénzállomány változására. 

A cash flow kimutatás segítségével könnyen meghatározható a vállalkozás éves pénzeszközállományának változása és annak okai.

A cash flow számítás egyrészt a külső szervek, másrészt a menedzsment, azaz a belső érdekcsoportok számára készülő elemzések, tervezések alapját képzi a kiindulási pontokhoz mért fejlődés, a tervhez való viszonyítás, valamint az eltéréselemzés megállapítására vonatkozóan

Nem csak hasznos, de kötelező is


A pénzügyi számvitel területét a Számviteli törvény szabályozza. A 2000. évi C. törvény a számvitelről megteremtette azt a hátteret, hogy a számviteli beszámolók nyilvánosak legyenek, illetve valós, objektív képet adjanak a vállalkozás pénzügyeiről a piaci szereplőknek. Évente, kötelező jelleggel el kell készíteni egy számviteli beszámolót, mely magában foglalja a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékleteket, mely tartalmazza az adott időszakra vonatkozó vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetet.

A piacgazdaság hatékony működése érdekében elengedhetetlen, hogy a piaci szereplők számára, döntéseik megalapozása érdekében, objektív adatok álljanak rendelkezésre. A számvitel egyrészt a belső, másrészt a külső környezet felé irányuló információs rendszer. A cash flow kimutatás a számviteli beszámolók kiegészítő mellékletében kap helyet.  

Akik nem tudják, hogy mi is pontosan a cash flow jelentése gyakran egy kalap alá veszik az eredménykimutatással, vagy akár szinonimaként is tekintenek a két fogalomra. A cash flow jelentése azonban egészen más eljárást takar, ugyanis az eredménykimutatásban a bevételeket és a ráfordításokat akkor számolják el, amikor felmerülnek, még ha nem is történik pénzmozgás, a cash flow kimutatás viszont csak azokat az eseményeket veszi figyelembe, amelyek pénzmozgással járnak, tehát kiegészíti a mérlegben és az eredmény kimutatásban szereplő adatokat.

cash flow kimutatás hogy objektív képet kapjunk
A cash flow kimutatás segítségével objektív és átlátható pénzügyi elemzést kapunk, így könnyebben tervezhetünk a jövőre vonatkozóan

Módszerek és kategóriák 

A cash flow kimutatás elkészítésére két bevett eljárást lehet megkülönböztetni, a  direkt és indirekt módszereket. A magyar pénzügyi kultúra, számviteli rendszer többnyire az indirekt levezetést követi. A direkt cash flow kimutatás lényege, hogy össze gyűjtünk minden olyan gazdasági eseményt, amelyeket pénzmozgással járó gazdasági eseményt. Az indirekt módszer ezzel szemben a mérlegben bekövetkezett változásokból vezeti le a pénzállomány változását. 

A cash flow kimutatás során a pénzügyi tevékenységeket három csoportba oszthatjuk. A cash flow elemzés során az alábbi befolyásoló kategóriákat különböztethetjük meg:
•    Szokásos vállalkozási tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Működési Cash-flow)
•    Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési Cash-flow)
•    Pénzügyi tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási Cash-flow)

A működési cash flow jelentése a vállalat fő tevékenységéből származó pénzmozgásokat takarja.

A befektetési cash flow a vállalkozás befektetési tevékenységéhez tartozó pénzeszközállomány változását mutatja be, azaz a befektetett eszközök megszerzésére fordított, és a befektetett eszközök eladásából származó összegek különbségét.

A finanszírozási cash flow jelentése a tulajdonosi források megszerzését, illetve esetleges visszafizetését, továbbá a hitel-, kölcsönfelvétellel és törlesztéssel kapcsolatos pénzmozgásokat foglalja magában.

cash flow jelentése elemzés menedzsment és befektetők számára
A cash flow elemzés a menedzsment és a külső befektetők számára is fontos információkkal szolgál a vállalkozás működését illetően

Miért fontos a cash flow készítés? 

A XXI. századi gazdasági folyamatok tükrében a gazdasági verseny, a sikeres helytállás megköveteli a piaci változásokhoz való gyors reagálás képességét, amihez szükséges a pénzeszköz állományában bekövetkezett változások ismerete.

A cash flow kimutatás segítségével a vállalatvezetés számszerűsítve, rendszerezve és részletesen láthatja a pénzeszközállományt, illetve, hogy ez miképp változott a korábbi döntések, gazdasági események hatására. Az eredmények ismeretében a jövőre vonatkozóan is fontos adalékokat kaphatunk, hiszen egyértelművé válik, hogy a bevételek fedezik-e a belső tőkeigényeket, vagy netán külső források, például hitel, bevonására lesz szükség.

Cash flow elemzés az ES Controlling-gal

Mint az látható tehát a cash flow jelentése meglehetősen összetett és részletekbe menő, több fázisból és megközelítésből álló pénzügyi elemzést takar, mely végső soron a vállalkozás sikerekben gazdag jövőjét hívatott szolgálni.

A precíz, gyors és minőségi tervezés fontossága megkérdőjelezhetetlen, hiszen akár néhány kisebb számítási hiba is súlyos következményekkel járhat. Ha Ön is szeretné biztos kezekre bízni vállalkozása cash flow kimutatásának elkészítését, úgy válassza az ES Controlling szolgáltatásait, hiszen munkatársaink szakmai tudása, pénzügyi tapasztalatai garanciát nyújtanak a gondos tervezésre. 

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása