Budapest és Pest megye (igény esetén vidék)

Üzleti tervezés


nálunk az üzleti terv készítése árak szempontjából kedvező

Minden vállalkozás sikeres működésének alapja az újabb és újabb tervek és célok kitűzése, majd megvalósítása, valamint az alkalmazkodóképesség a gyorsan változó piaci viszonyokhoz. Ezen alapok azonban csak gondos tervezéssel valósíthatók meg, hiszen mindig szükség van egy koncepcióra a vállalkozás útját illetően. Az üzleti terv készítése megkerülhetetlen feladat, akár a hosszabb távú stratégiai célokat, akár a rövidebb távú elvárásokat vesszük alapul, hiszen az üzleti terv egy meghatározott időtartamra vonatkozóan a vállalkozás konkrét üzleti elképzeléseinek kidolgozását jelenti bizonyos szempontok alapján.

Üzleti terv készítése


Az üzleti terv legfőbb funkciója a különböző lehetőségek és kockázatok vizsgálata az eredményes működés garantálása érdekében, valamint a kijelölt tervek, célok megvalósításához szükséges lépések, erőforrások, időtartamok, illetve a várható eredmények felsorakoztatása a gazdasági döntések előkészítéséhez, és meghozatalához. 

Az üzleti tervezés egy nagyon összetett feladat, ahol rengeteg külső és belső faktort, hátráltató és támogató tényezőt kell figyelembe venni. Az üzleti terv részei ennek jegyében:

 • célok meghatározása
 • lehetőségek felmérése
 • feladatok kijelölése
 • időtartamok meghatározása
 • erőforrások vizsgálata
 • költségkalkuláció
 • kockázatelemzés
 • várható jövedelem kiszámítása

Kapcsolatfelvétel

Az üzleti tervezés legfőbb céljai

A kijelölt célok eléréséhez üzleti tervezés szükséges, mely tervekben a vállalkozás számba veszi a mozgósítható erőforrásait, a termékének és a cég piaci pozíciójának lehetőségeit, a megvalósítás költségeit és várható jövedelmeit. Ennek jegyében az üzleti terv készítése három átfogó jellegű célt szolgál, mely alá a többi funkció rendelhető.

 1. Először is a tervek segítségével modellezhetőek az üzletvezetéssel kapcsolatos elképzelések és folyamatok. Lehetőség van alakítani, finomítani az üzleti stratégián, hiszen még a valós üzleti környezetbe lépés előtt fel lehet tárni az esetleges hibalehetőségeket, és a vállalkozást érintő valamennyi támogató, vagy hátráltató tényezőt mérlegelve dönteni.
 2. Az üzleti tervezés alapvetően jövőorientált, de ehhez szükség van a korábbi tapasztalatokra is. Segítségével visszatekinthetünk a múltba, ami egy kiváló eszköz ahhoz, hogy értékelni tudjuk az adott cég pillanatnyi teljesítményét a korábban kitűzött tervekhez képest, amiből rengeteg következtetést lehet levonni a jövőre vonatkozólag. Meg kell vizsgálni, hogy a vállalkozás mennyiben és miért tért el a tervektől, és ez mit eredményezett. Ilyen szempontból fontos lehet például a cash flow kimutatás is. 
 3. Harmadszor az üzleti terv készítése még egy nagyon hangsúlyos, kiemelt funkciót rejt magában, ez pedig a külső források bevonása a vállalkozásba. Értelemszerűen a legtöbb befektető megköveteli az üzleti tervezést és annak prezentálását. 

Az üzleti terv készítésének három fő célján túl az egyéb, alárendelt céloknak megfelelően az üzleti tervvel szemben támasztott részletezettségi követelmények eltérőek, és rendkívül széles skálán mozognak. 

Az üzleti terv készítése során a leggyakoribb célok között szerepel:

 • Az induló vállalkozások, vagy meglévő cégek fejlesztési elképzeléseinek modellezése, a megvalósíthatóság elemzése. 
 • A szervezet teljesítményének időszakonkénti értékelése. 
 • Tulajdonostársak meggyőzése üzleti tevékenység bővítéséről, átalakításáról, vagy épp új befektetők, tulajdonosok bevonása külső források szerzése céljából. 
 • Pályázatok, banki hitelek, egyéb források elnyerése, de még folytathatnánk a sort. 

Kapcsolatfelvétel

üzleti terv készítés külső szakértő által
Az üzleti terv készítés elengedhetetlen lépés a külső partnerek megnyeréséhez

A konkurencia előtt egy lépéssel

Az üzleti terv készítése számtalan előnnyel jár, melyek közül a legfontosabb, hogy gazdasági és menedzsment előnyökhöz lehet jutni, valamint későbbi veszteségeket és kockázatokat is el lehet kerülni. Növelhető a megvalósíthatóság valószínűsége, egyúttal remek kiindulópontot jelent külső források bevonásához is. Ezen felül ellenőrző, elemző funkciója is van a működést, megvalósítást illetően, hiszen a tervek és a tényadatok összehasonlítása, különbségek kiértékelése lehetőséget teremt a korrekciókra, újabb tervek kidolgozására. 

A hatékony, professzionális üzleti tervezés óriási lépéselőnyt jelenthet a versenytársakkal szemben. Ehhez azonban szakértő üzleti tanácsadók segítségére van szükség, akik kívülről, objektív módon segíthetik a vállalat útjának egyengetését. Az üzleti terv készítése árak szempontjából egyáltalán nem nagy áldozat, hiszen erre úgy kell tekinteni, mint egy, rövid-, vagy hosszútávon megtérülő befektetésre. 

Az üzleti terv felépítése

Mint arról már szó esett, az eltérő céloknak megfelelően az üzleti tervvel szemben támasztott részletezettségi követelmények eltérőek, így pedig magának az üzleti tervnek a felépítése sem kőbe vésett, de vannak olyan főbb elemek, melyek a terv vázát adják, így nélkülözhetetlenek az üzleti terv készítése során.

Az üzleti tervezés egyik első lépése egy koncepcióterv elkészítése, amelyben rögzítjük, és számszerűsítjük a meghatározott célkitűzéseket. A koncepcióterv a vállalkozás meglévő stratégiai tervére épít. 

A vállalati stratégia az üzleti tervezés legkomolyabb szintje, hiszen a szervezet üzleti stratégiája a hosszú távra kitűzött célok, illetve az elérésükhöz szükséges eszközök és módszerek meghatározását jelenti. A stratégia kialakítása a vállalkozás egyik legfontosabb feladata. 

Az üzleti terv készítés soron következő lépése a koncepció terv elkészítése után, az üzleti terv egyes szakaszainak a kidolgozása. 
Az üzleti terv felépítése, ahogy fentebb említettük, nem kőbe vésett, a célok határozzák meg, hogy hogyan fog összeállni, de bizonyos formai és tartalmi elemek mindig állandóak. Ennek fényében az üzleti terv részei tartalmazzák: 

 • a vállalkozás bemutatását és jellemzését
 • a termékek, szolgáltatások bemutatását
 • a pénzügyi tervet

Persze nem csak tartalmi, de formai követelményeknek is eleget kell tenni az üzleti terv készítése során, főleg akkor, ha a fő cél a külső befektetők megnyerése. Ugyanakkor ez esetben sincs egységes elvárás, ami fontos, hogy áttekinthető, tömör, de tartalmas, ízlésesen, igényesen összeállított dokumentum legyen. 

üzleti terv készítés sok év tapasztalatával
Az üzleti terv felépítése sok tapasztalatot és szakértelmet igényel, hiszen nagyon sok részletet, befolyásoló tényezőt kell szem előtt tartani.  

Bízza az üzleti tervezést az ES Controllingra!


Összegezve a leírtakat az üzleti terv egy olyan dokumentum, melyben rögzítjük az adott vállalkozás jövőre koncentráló céljait, terveit, illetve azt, hogy ezeket az elképzeléseket hogyan lehet megvalósítani, kiknek szeretnénk a termékeinket, vagy szolgáltatásainkat eladni és ehhez milyen eszközökre, marketingre és persze mennyi pénzre van szükség. Az üzleti terv készítése tehát a vállalkozás egy meghatározott időtartamra vonatkozó konkrét üzleti elképzeléseinek kidolgozása és számszerű információkkal való alátámasztása. 

Az üzleti terv készítés nem egyszerű feladat, főleg induló vállalkozások esetében, ahol egyrészt gyakran hiányzik a tapasztalat, másrészt nagyon sok az ismeretlen tényező, amivel éppen ezért nagyon nehéz számolni. A nagyobb cégek, szervezetek esetében a nehézséget pedig sokszor éppen a méretük okozza, azaz nagyon sok befolyásoló tényezőt kell szem előtt tartani, és szakterületi, ágazati elvárásnak megfelelni. A külső tanácsadók bevonásával az üzleti terv készítése árak szempontjából is jóval kedvezőbb lehet, mintha alkalmazottakat venne fel erre a célra. 

Éppen ezért tartozik az ES Controlling szolgáltatásai közé az üzleti terv készítése is. Bízza tapasztalt és profi szakemberekre az üzleti terv készítés folyamatát, mellyel időt, pénzt és energiát spórolhat, hiszen külső tanácsadóként, mint partnert, és nem, mint alkalmazottakat kell az elvégzett munkáért cserébe díjazni. Ráadásul az üzleti terv készítésének költségei olyan jellegű kiadások, melyek biztosan megtérülnek.  

Teljes körű munkát végzünk

Az üzleti tervezés részei és részletei mindig a kitűzött céloktól függnek, mint ahogy azt ki is fejtettük. De ha minket választ, garantáljuk, hogy minden területre kiterjedő, részletes elemzést kaphat, melybe beletartozik a vezetői információs rendszer kiépítése is. Hiszen ez tudja garantálni azt az adathalmazt és gazdag információforrást, amire hatékonyan lehet építkezni üzleti terv készítés során - például csak így állíthatjuk össze részleteiben a leendő cash flow kimutatást. Ennek hiányában csak felszínes, hiányos adatsorokat kaphatunk. 

Árszabásunk

Az ES Controlling az üzleti terv elkészítésének esetében nem határoz meg konkrét díjszabást, hanem minden esetben az ügyféllel egyeztetve megállapodunk egy fix díjban, az elvégzendő feladatok függvényében.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Amennyiben az Ön vállalkozásának is szüksége van professzionálisan összeállított üzleti tervre, akkor az ES Controlling a tökéletes választás. Ha igénybe szeretné venni szolgáltatásainkat, vagy bármilyen kérdése lenne, akkor bátran vegye fel velünk a kapcsolatot. Ezt megteheti telefonon keresztül a +36 70 418 1952-es telefonszámon, vagy e-mailben az info@escontrolling.com címen, de akár közvetlenül is üzenhet nekünk weboldalunkon keresztül a kapcsolat menüpontban. 

Kapcsolatfelvétel

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása