Budapest és Pest megye (igény esetén vidék)
Ebben a cikkben:

Pénzügyi terv készítése

2022. február 14.
2076

A pénzügyi terv az üzleti terv egyik legfontosabb része. Az üzleti terv készítése a vállalkozás konkrét üzleti elképzeléseinek kidolgozását takarja. Rengeteg összetevője van, melyek közül az egyik leghangsúlyosabb elem a pénzügyi tervezés.   

Tervezzen az ES Controlling-gal!


Az üzleti tervezés, illetve a pénzügyi terv készítése az ES Controlling  szolgáltatási körében is megtalálható. Válasszon minket, ha professzionális szolgáltatásokra vágyik, hiszen munkatársaink a szakmai tudásuk, és a pénzügyi szektorban szerzett tapasztalataik révén az Ön és vállalkozása érdekeit szolgálják.

Kapcsolatfelvétel

Mi is az a pénzügyi terv?


A pénzügyi terv készítés során a kiinduló pont a vállalati stratégia. A stratégiai célok megvalósításához fogalmazzuk meg a pénzügyi tervszámokat, előirányzatokat. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a vállalati stratégiát kisebb funkcionális célokra bontjuk. 

A pénzügyi tervezés célja, tömören megfogalmazva az, hogy meghatározza a vállalat egészének és egyes részegységeinek finanszírozási igényét, figyelembe véve a vállalat stratégiáját, egyes tevékenységeket, a költségigényeket és a környezet várható alakulását. Emellett fontos gyakorlati funkció, hogy átláthatóvá teszi az egyes tevékenységek hatásait a likviditásra és a jövedelmezőségre, így meghatározható, hogy mely eszközök és módszerek azok, amelyek eredményesek, és melyek nem.

Az üzleti terv konkretizálja a vállalati stratégiában megfogalmazott célkitűzéseket, és megalapozza azok végrehajtását.

Pénzügyi terv ellenőrzése

A vállalkozásoknak ellenőrizniük is kell a terv teljesülését. Egyfelől azt, hogy a szükséges pénzügyi források a felhasználás ütemezésének megfelelően rendelkezésre állnak-e, másrészről pedig azt, hogy a források felhasználása a tervezett ütemben történik-e meg. Bármilyen irányú is a tervtől való eltérés, az okvetlenül hatással van az üzletmenetre. A pénzügyi terv készítése idején fennálló körülmények negatív irányú megváltozása esetén pedig intézkedések válhatnak szükségessé, illetve a tervet is át kell alakítani a változást előidéző tényezők függvényében. 

Pénzügyi terv készítése
A szakszerű pénzügyi tervezés segít megelőzni, vagy akár kezelni is a monetáris jellegű problémákat

Mikor a legcélszerűbb a pénzügyi terv készítése?

A pénzügyi tervezés rendkívül hatékony módszer a vállalatfejlesztés és a kitűzött célok megvalósítása érdekében, de vannak olyan szituációk, amikor kifejezetten fontos ennek elkészítése. A pénzügyi terv segítségével valóságos gazdasági helyzeteket szimulálhatunk, amely megmutatja, hogy az elképzelésünk milyen kiadásokkal és költségekkel járna.

 • Kezdő vállalkozások esetében még a cégalapítás előtt elengedhetetlen a pénzügyi terv készítése, hogy megbizonyosodhassunk a leendő vállalat gazdasági életképességéről.
 • Tulajdonosváltás esetén ugyancsak nélkülözhetetlen, hogy az új tulajdonos és menedzsment megismerje és átlássa a vállalkozás pénzügyi helyzetét és azt, hogy milyen módon tudja a gazdasági mutatókat nyereséges irányba fordítani.
 • A pénzügyi tervezés elkészítése nem hagyható el akkor, ha hitelezőkre, külső befektetőkre van szükség, ugyanis a külső partnerek tudni akarják, hogy mennyi gazdasági potenciállal rendelkezik a vállalat.

Ugyanakkor számos egyéb olyan szituáció adódhat, amikor szükség van a pénzügyi tervezés elkészítésére, mint például az üzlet stagnálása, veszteségek, vagy hirtelen növekedés esetében.

Kapcsolatfelvétel

A pénzügyi terv részei

Akárcsak az üzleti terv készítése során, a pénzügyi tervezés kivitelezésekor is nagyon sok változót kell szem előtt tartani a pontos eredmények érdekében. A pénzügyi terv elkészítésének legfőbb elemei az alábbiak:

 • eredménykimutatás
 • mérleg
 • cash flow kimutatás
 • és az ezekre épülő mutatószámok

Az ezek alapján elkészített pénzügyi terv számszerűsítve tartalmazza általában:

 • a finanszírozási- és cash flow tervet,
 • a várható árbevételt és költségeket,
 • a várható mérlegtervet,
 • a beruházásási tervet,
 • a vállalat vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmezőségi- és hatékonysági helyzetének várható alakulását.

Pénzügyi terv készítése
A pénzügyi terv számos olyan dologra rávilágít, amelyek segítenek egy-egy projekt megvalósításában

A pénzügyi terv készítése során ugyanakkor nem elegendő csak a belső tényezőkre koncentrálni, hiszen számos olyan külső környezeti tényező is van, amelyek befolyásolhatják a vállalkozás sikereit, akár negatív, akár pozitív irányba. Ilyen lehet például az infláció, az elnyert pályázatok, és/vagy a külső befektetők. Az infláció és a valutaárfolyam ingadozása rendkívül megnehezítik az elemzési és tervkészítési folyamatokat. 

Részletesebb leírás


Most, hogy már ismerjük a pénzügyi terv fő funkcióit és legfontosabb elemeit, érdemes utóbbiakat is körüljárni, hogy mit is takarnak pontosan.

Beruházási terv

A fejlesztéshez szükséges minden eszközt részletezni kell a pénzügyi tervezés során. Ezt tartalmazza a beruházási terv. Ebbe beletartoznak a teljesség igénye nélkül a gyártáshoz, szolgáltatásokhoz szükséges gépek, berendezések, járművek, ingatlanok ára, illetve az ezekhez szükséges források.

Külső források megtervezése

Megmutatja, hogy milyen hitelekből vagy egyéb külső forrásból finanszírozható a vállalkozás egy-egy projektje. Tartalmazza a hitel összegét, a visszafizetés ütemezését és a kamatot.

Árbevétel terv

Itt történik a főbb piacok és termékcsoportok árbevételi irányzatainak meghatározása.

Költségterv

A pénzügyi terv ezen része bemutatja a költségek alakulását, költségnem és költségviselők alapján.

Eredményterv

Az eredményterv a tervezett bevételek és a tervezett költségek különbözete.

Mérlegterv

A mérlegterv segítségével alaposan megismerhetjük a vállalkozás eszközeinek és forrásainak szerkezetét, valamint értékét, a tervidőszakban várható vagyoni alakulást, mely kifejezetten fontos a vállalkozást finanszírozó szervezetek számára.

Cash flow

A vállalkozás teljes pénzáramlásának figyelemmel kísérését szolgálja a cash flow kimutatás. Röviden a vállalkozás pénzügyi helyzetében bekövetkezett változásokat mutatja be, amelyben az adott időszak alatt befolyt bevételeket állítjuk szembe a pénzkiadásokkal. Magában foglal minden olyan folyamatot, amelyek befolyással voltak a pénzállomány változására.

Összegezve


Összefoglalva tehát, a pénzügyi tervezés feladata az, hogy bemutassa az üzleti terv megvalósításával kapcsolatos beruházási és finanszírozási döntések hatásait.  Alapos pénzügyi előrejelzések révén megismerhetjük a cég jövőbeli vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmezőségi- és hatékonysági helyzetének alakulását.

A pénzügyi tervezés magában foglalja a célként kitűzött projektek megvalósításának lehetőségeit, illetve biztosítja az átláthatóságot azok erőforrás-szükséglete és a rendelkezésre álló erőforrások között.

A pénzügyi tervezés önmagában azonban messze nem elegendő a sikeres és eredményes működéshez, ugyanis ez csupán egy szelete az üzleti terv egészének, mely emellett tartalmazza többek között az erőforrás-biztosítási, szervezetfejlesztési feladatokat is. 

Bízza szakemberekre a feladatot!

Kapcsolatfelvétel

Süti kezelés beállítása
Mi és partnereink az Ön engedélyét kérjük arra, hogy cookie-kat tároljunk eszközén személyre szabott hirdetések és tartalom nyújtásához, hirdetés- és tartalomméréshez valamint nézettségi adatok gyűjtéséhez.
Süti kezelés beállítása